Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Pazarlama Açık Rıza Metni

Kişisel verilerimin müşteri memnuniyeti ve/veya tecrübesine yönelik aktivitelerin planlanması ve/veya icrası, kampanya ve/veya promosyon ve/veya tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi, kişiye özel pazarlama (segmentasyon ve profilleme dahil) ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası, dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası, dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası, pazarlama amacıyla veri analitiği ve/veya veri zenginleştirme çalışmalarının planlanması ve/veya icrası, Şirketinizce sunulan diğer ürünlerle ilgili çapraz satış aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, ürün ve hizmetlerin satış ve/veya pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirketinizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, çekiliş/yarışma/anket aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, ana hissedarlarla olan denetim ve raporlama faaliyetlerinin planlanması veya icrası, verilerin yurt dışında bulunan sunucularda barındırılması ile ödeme hizmetlerinin temini amaçlarıyla işlenmesini ve bu amaçlarla kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında bulunan bayilerinize, yetkili servislerinize, acentelerinize, iş ortaklarınıza, tedarikçilerinize, Robert Bosch GmbHye, BSH Hausgerte GmbHye ve grup şirketlerinize aktarılmasını açık rızam ile kabul ediyorum.